Masz żadnych produktów w koszyku.
APTEKA INTERNETOWA POD GRYFEM

Meringer MateRegen Gel żel 5 ml

Producent: MERINGER SP Z O.O.
Substancja czynna: -
Opakowanie: 5 ml
Typ produktu: Wyrób medyczny

MateRegen Gel żel na zrosty stosowany jest w celu zapobiegania lub zmniejszenia tworzenia się zrostów po zabiegach chirurgicznych w obszarze wewnątrzmacicznym.

Preparat dedykowany jest przede wszystkim pacjentkom po zabiegach histeroskopowych. MateRegen Gel zapewnia odpowiednie warunki ułatwiające regenerację śluzówki. Żel jest łatwy w użyciu.

MateRegen Gel to sterylny, niepirogeniczny, przezroczysty, lepko-sprężysty, ulegający rozkładowi żel cząsteczkowy, składający się z usieciowanych cząsteczek hialuronianu pochodzenia nieodzwierzęcego. Żel jest umieszczony w szklanej strzykawce z nasadką elastomerową, elastomerową końcówką tłoka i plastikowym tłokiem i nie zawiera żadnych składników leczniczych pochodzących od ludzi lub zwierząt.

MateRegen Gel stosowany jest jako ulegająca rozkładowi i fragmentaryczna bariera adhezyjna w celu wypełnia wnęki wewnątrzmaciczne po zabiegu chirurgicznym i zapewnia oddzielenie operowanych powierzchni podczas gojenia oraz wspiera naturalne procesy gojenia.

Preparat jest wskazany do stosowania u pacjentek po zabiegach histeroskopowych jako bariera zapobiegająca tworzeniu się pooperacyjnych zrostów wewnątrzmacicznych lub zmniejszająca ich liczbę.

Sposób użycia:

Otwórz opakowanie ochronne i wprowadź strzykawkę do pola operacyjnego, korzystając z normalnych technik aseptycznych stosowanych na sali operacyjnej. Zdejmij nasadkę ochronną z końca strzykawki i podłącz strzykawkę do kompatybilnej kaniuli, na przykład cewnika o rozmiarze 18G lub większym. W przypadku produktu MateRegen® Gel, typu II w tym samym opakowaniu dołączona jest kaniula iniekcyjna. Po zabiegu histeroskopowym lub innych zabiegach wewnątrzmacicznych należy umieścić kaniulę na dnie jamy macicy, a następnie naciskając tłok powoli wprowadzić wystarczającą ilość żelu MateRegen tak, aby cała jama macicy została wypełniona. Aby uniknąć wymycia żelu, po zastosowaniu żelu nie należy przemywać jamy macicy, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Skład: 

Na-hyaluronate usieciowany (usieciowiony kwas hialuronowy) wodorofosforan disodowy i diwodorofosforan sodu, sól fizjologiczna, woda.

Przeciwskazania: 

Nie stosować u pacjentek z nadwrażliwością na kwas hialuronowy lub jego pochodne.
Z produktu nie należy korzystać u pacjentek z infekcjami lub zanieczyszczeniami w operowanym miejscu.

 

 

Znaczniki produktu