Masz żadnych produktów w koszyku.
APTEKA INTERNETOWA POD GRYFEM

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i ochronie prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (I) oraz Polityka „Cookies” (II)

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (U.E.)2016/679 z dnia 27.04.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) poniżej zamieszczamy ważne informacje związane z faktem przetwarzania przez firmę Joanna Nazarko – Sadowska z siedzibą: 15-281 Białystok, ul. Legionowa, nr 30, lok. 3, NIP 5421670025 Twoich danych osobowych (ust. I) oraz informacje dot. korzystania z „cookies” (ust II)

 

(ust. I)

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Joanna Nazarko – Sadowska z siedzibą:

15-281 Białystok, ul. Legionowa, nr 30, lok. 3, NIP 5421670025.

 

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a) udzielonej przez Ciebie wyrażonej w formie pisemnej, dobrowolnej zgody

b) gdy zachodzi taka okoliczność na podstawie przepisów określających sposób postępowania z receptami i innymi dokumentami związanymi z wydawaniem leków:

-Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( t.j. Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381 z późn.zm.)

-Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j., Dz.U. z 2015r., poz. 581 z późn. zm.)

c) konieczności lub potrzeby ochrony Twojego stanu zdrowia

d) na Twoje żądanie przed zawarciem umowy aby zrealizować cele wskazane poniżej w punkcie 3.

 

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest świadczenie usługi konta, zawarcia i realizacji usługi sprzedaży produktów za pośrednictwem naszego serwisu, innych niezbędnych usług w związanych ze sprzedażą i wydawaniem: leków, suplementów diety, wyrobów medycznych, a także w zakresie udzielania porad farmaceutycznych. Są to takie dane jak: login, hasło Użytkownika, imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres dostawy, adres email, numer telefonu, dane niezbędne do dokonania płatności, a gdy sytuacja tego wymaga: NIP lub PESEL, dane o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie zdrowia fizycznego lub psychicznego, informacje pochodzące z badań lekarskich, laboratoryjnych lub diagnostycznych a także inne dodatkowe informacje- ale tylko takie, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania usług w ramach i granicach obowiązującego prawa.

 

Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym -w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji usługi sprzedaży, jak i ustawowym (np. przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Ciebie fakturą VAT lub przy wymogu realizacji recepty). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy o świadczenie takich usług, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

 

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji marketingowej w szczególności gdy korzystasz z formularza „Zapytaj Farmaceutę” lub gdy zapiszesz się na newsletter: na przykład o informacjach na temat produktów i usług w naszej aptece, spotkaniach o charakterze edukacyjnym z zakresu promocji zdrowia i zdrowego trybu życia.- Ale tylko wtedy, gdy się na to zgodzisz. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest udzielona przez Ciebie dobrowolna, wyraźna zgoda, którą w każdej chwili możesz wycofać np. pisząc na adres joanna.nazarko@podgryfem.pl lub do nas dzwoniąc na nr 085-742-30-95. Dla jasności- Nie potrzebujesz wyrażać zgody na komunikację marketingową aby móc dokonywać zakupów w naszej Aptece.

 

Informujemy, że masz następujące prawa w stosunku do danych,które Ciebie dotyczą:

a) dostępu do treści danych osobowych

b) sprostowania danych osobowych

c) usunięcia danych osobowych

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

f) przenoszenia danych osobowych

 

W przypadkach gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art 6 ust. 1 lit.a) Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do wycofania udzielonej przez Ciebie zgody w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w okresie przed jej cofnięciem.

 

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia dla Ciebie usług, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe zebrane na podstawie przepisów określających sposób postępowania z realizacją recept i innych dokumentów związanych z wydawaniem leków, będą przechowywane zgodnie z wymogami tych przepisów.

 

Informujemy, że Twoje dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

a) Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie naszym serwisem oraz infrastrukturą IT,

b) Firmom pocztowym i kurierskim,

c) Organom władzy publicznej w ramach zakresu sprawowanej przez nie władzy oraz uprawnień a także nałożonych w związku z tym na nas obowiązków,

d) Firmom księgowym,

e) Kancelariom prawnym,

f) Firmom ubezpieczeniowym

g) Firmom obsługującym płatności dokonywane przez Ciebie w naszej Aptece,

g) Innym firmom wspierającym nas w zapewnieniu Ci wysokiej jakości usług i bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

 

Informujemy, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

 

Informujemy, że zapewniliśmy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić Twoim danych i danych pozostałych naszych klientów, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem,modyfikacją lub uszkodzeniem.

 

Informujemy że jesteśmy uczestnikiem programu „Wiarygodne Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-381), ul. Curie – Skłodowskiej 12, nr KRS: 0000357466, NIP: 8971762604, która po uprzednim uzyskaniu zgody Kupującego, polega na przesyłaniu przez Opineo za pośrednictwem poczty elektronicznej - ankiet służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat zakupionego produktu i dokonanej transakcji oraz na zamieszczaniu opinii wyrażonych przez Kupujących na skutek otrzymania ankiet, w serwisie pod adresem Opineo.pl . Dokonując zakupu w naszej aptece możesz wyrazić dobrowolnie zgodę na przekazanie Twoich danych osobowych, w tym adresu email do Opineo Sp z o.o. - w celu wypełnienia takiej ankiety i zaprezentowania jej rezultatów pod adresem www.opineo.pl. Dla jasności- Nie potrzebujesz wyrażać zgody na uczestnictwo w programie „Wiarygodne Opinie” aby móc dokonywać zakupów w nasze Aptece.

 

Informujemy, że na naszej witrynie korzystamy z cookies- szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w „Polityce Cookies”zamieszczonej poniżej.

 

Informujemy, że Administrator wyznaczył osobę, do ochrony danych, z którą możesz kontaktować się pisemnie, w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych na adres email: joanna.nazarko@podgryfem.pl

(ust. II)

 

Polityka prywatności Cookies

Dla Państwa wygody nasz Serwis używa plików cookies między innymi po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

Nasz serwis internetowy stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:

- cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny
- cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)
- cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności

Każdy użytkownik naszego serwisu internetowego może zarządzać plikami cokies poprzez odpowiednią konfigurację ustawień swojej przeglądarki internetowej. W dowolnym momencie użytkownik może także całkowicie zablokować stosowanie plików cookies. Opcja zmiany ustawień przeglądarki internetowej jest dostępna z reguły w zakładce opcje internetowe". Jednocześnie informujemy, że całkowite wyłącznie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia lub nawet uniemożliwić z korzystanie z wybranych funkcji serwisu.