Masz żadnych produktów w koszyku.
APTEKA INTERNETOWA POD GRYFEM
559,00 zł brutto
517,59 zł netto (VAT 8%)

Synvisc One 48mg/6 ml 1 ampułkostrzykawka

Opakowanie: 1 amp.-strz.
Typ produktu: Inny produkt

Synvisc One Hylan G-F 20 to wyrób medyczny w postaci roztworu w ampułkostrzykawce przeznaczony do iniekcji dostawowych w warunkach ambulatoryjnych.

Preparat jest sterylną, apirogenną, elastyczno-lepką cieczą zawierającą polimery hylanowe A i B w buforowanym, fizjologicznym roztworze chlorku sodu (pH 7,2 ± 0,3). Hylany są pochodnymi hialuronianu (soli sodowej kwasu hialuronowego). Hylan A jest substancją chemiczną o średniej masie cząsteczkowej rzędu ok. 6 000 000 Daltonów. Natomiast hylan B to uwodniony żel. W preparacie zastosowano hylany wyprodukowane na bazie wysoko oczyszczonego wyciągu pochodzenia ptasiego.

Wyrób medyczny Synvisc One® Hylan G-F 20 wskazany jest w leczeniu zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawów. Roztwór do wstrzykiwań pozwala na okresowe zastępowanie i uzupełnianie płynu maziówkowego, który jest potrzebny stawom do ich prawidłowej pracy i zachowania ich odpowiedniej ruchomości. Terapia z zastosowaniem pochodnych kwasu hialuronowego wstrzykiwanych bezpośrednio do stawu przynosi najlepsze rezultaty u pacjentów, którzy aktywnie i regularnie używają stawu objętego schorzeniem. Wiskosuplementacja wyrobem medyczny Synvisc One® Hylan G-F 20 może pomóc ograniczać ból i dyskomfort oraz zwiększyć ruchomość stawu. Co ważnie stosowanie hylanu G-F 20 nie powoduje efektów na poziomie ogólnoustrojowym, a jego działanie jest obserwowane wyłącznie w stawie kolanowym. Wartości terapeutyczne, według przeprowadzonych badań klinicznych, mogą utrzymywać się do 26 tygodni.

Wskazaniem do stosowania jest okresowe zastąpienie i uzupełnienie mazi stawowej u pacjentów w różnych stadiach zaawansowania zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawów.

Sposób użycia:

Wyrób medyczny może być podawany pacjentowi wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny. Zawartość strzykawki należy zużyć niezwłocznie po otwarciu opakowania. Przed wstrzyknięciem roztworu należy usunąć z kolana płyn maziówkowy lub wysięk. Wstrzykiwany roztwór powinien mieć temperaturę pokojową. Aby wyjąć strzykawkę z blistra lub tacki, należy trzymać ją za korpus, nie dotykając tłoka. Roztwór podawać przy ścisłym zachowaniu zasad aseptyki, szczególnie uważając przy zdejmowaniu korka z fiolki. Przed zdjęciem szarej nasadki zabezpieczającej należy ją przekręcić, co pozwoli na zminimalizowanie wycieku produktu. Do wstrzykiwania Synvisc One® Hylan G-F 20 należy użyć igły o wymiarach 18 -22, w zależności od stawu, do którego będzie podany wyrób medyczny. Aby zapewnić szczelność i zapobiec wyciekowi, podczas podawania należy dobrze zamocować igłę, równocześnie mocno przytrzymując złączkę. Podczas nakładania igły lub zdejmowania jej osłony nie należy nadmiernie dokręcać igły i stosować nadmiernego nacisku na nią, gdyż może to spowodować złamanie końcówki strzykawki. Wyrób należy podawać wyłącznie do maziówki w razie potrzeby, posiłkując się fluoroskopią w szczególności przed podaniem do stawu biodrowego lub barkowego. Zawartość strzykawki przeznaczona jest wyłącznie do jednorazowego użytku.

Skład:

Hylan 8,0 mg, chlorek sodu 8,5 mg, wodorofosforan dwusodowy 0,16 mg, jednowodny dwufoforan sodu 0,04 mg, wodę do wstrzykiwań.

Przeciwskazania:

Nie stosować w przypadku zastoju żylnego lub limfatycznego, ciężkiego zapalenia stawów, zakażenia stawów, chorób skóry, zakażeń występujących w miejscu wstrzyknięcia.

Nie należy podawać donaczyniowo, pozastawowo lub do tkanek maziówki i torebki stawowej. Nie należy jednocześnie stosować na skórę środków dezynfekujących zawierających czwartorzędowe sole amonowe, ponieważ w ich obecności hialuronian może ulegać wytrąceniu.

Działania niepożądane: 

W przypadku podania pozastawowego wyrobu medycznego Synvisc One® mogą wystąpić działania niepożądane, które zwykle występują w miejscu wstrzyknięcia.

Uwagi

Roztwór do wstrzykiwań Synvisc One Hylan G-F 20 może być podawany przez lekarza wyłącznie dostawowo w celu leczenia bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego.

Klienci, którzy kupili ten produkt nabyli również:

Vigantoletten 1000 I.U. 90 tabletek

Vigantoletten 1000 to produkt leczniczy zawierający witaminę D - cholekalcyferol, który wskazany jest m.in. w stanach niedoboru tej witaminy, jak również w krzywicy i osteomalacji.
27,90 zł