Masz żadnych produktów w koszyku.
APTEKA INTERNETOWA POD GRYFEM
9,90 zł brutto
9,17 zł netto (VAT 8%)

Efferalgan 500 mg 16 tabletek musujących

Substancja czynna: paracetamol
Opakowanie: 16 tabl.
Typ produktu: Lek OTC

Tabletki musujące Efferalgan to lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Lek można podawać w leczeniu objawów przeziębienia oraz stanów grypopochodnych a także gorączki czy bóli różnego pochodzenia, np. ból zębów, głowy, menstruacyjny, nerwobóle.

Efferalgan działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, obniżając podwyższoną temperaturę ciała występującą w czasie choroby, ale nie zmniejszając temperatury prawidłowej. Paracetamol zawarty w tabletkach musujących w mniejszym stopniu niż salicylany podrażnia błonę śluzową żołądka.

Dawkowanie: Lek podaje się doustnie, po rozpuszczeniu tabletki w szklance wody. Nie żuć ani połykać nierozpuszczonej tabletki. Regularne stosowanie leku pozwala zapobiec okresowym nasileniom bólu lub gorączki. U dzieci należy zachować regularny odstęp w podawaniu dawek zarówno w dzień, jak i w nocy, a w przypadku dorosłych odstęp pomiędzy dawkami nie może być krótszy niż 4 godziny.  Dawkowanie Efferalganu zależy od masy ciała pacjenta. 

Masa ciała pacjenta Dawka jednorazowa Maksymalna dawka dobowa
od 17 do 25 kg 250 mg paracetamolu (1/2 tabletki musującej), jeśli będzie to konieczne to dawkę można powtórzyć po 6 godzinach 1 g paracetamolu (2 tabletki musujące)
od 25 do 33 kg 250 mg (1/2 tabletki musującej), jeśli będzie to konieczne to dawkę można powtórzyć po 6 godzinach 1,5 g paracetamolu (3 tabletki musujące)
od 33 do 50 kg 500 mg (1 tabletka musująca), jeśli będzie to konieczne to dawkę można powtórzyć po 6 godzinach 2 g paracetamolu (4 tabletki musujące)
powyżej 50 kg 500 mg lub 1 g paracetamolu (1 lub 2 tabletki musujące), jeśli będzie to konieczne to dawkę można powtórzyć co 4 do 6 godzin 3 g paracetamolu (6 tabletek musujących)

Skład: Paracetamol 500mg, kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, sodu węglan bezwodny, sorbitol, sodu dokuzynian, powidon, sodu sacharynian, sodu benzoesan.

Przeciwskazania: Nie należy stosować leku jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku; u dzieci o masie ciała mniejszej niż 17 kg; jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby czy nerek; jeśli u pacjenta występuje choroba alkoholowa; jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosłoranowej; jeśli pacjent jest leczony inhibitorami MAO (leki stosowane m.in. w depresji) oraz w okresie do 14 dni po zakończeniu leczenia; w przypadku jednoczesnego stosowania z lekami przeciwbólowymi o działaniu agonistyczno-antagonistycznym: buprenorfiną, nalbufiną, pentazocyną. 

Efferalgan może wchodzić w interakcje z: lekami przeciwzakrzepowymi, lekami zwiększającymi metabolizm wątrobowy, np. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) oraz rifampicyna, salicylamidem, inhibitorami MAO (leki przeciwdepresyjne), niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. ibuprofen) -zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek, lekami zawierającymi salicylamid, izoniazydem, zydowudyną, fenytoiną, probencydem.

Działania niepożądane: Złe samopoczucie, obniżenie ciśnienia krwi, zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych, reakcje nadwrażliwości, częstoskurcz, biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek), neutropenia (zmniejszenie liczby neutrofilów - typu białych krwinek), spadek wartości INR (współczynnik krzepliwości krwi), wzrost wartości INR. Zgłaszane były bardzo rzadkie, wymagające odstawienia leczenia, przypadki reakcji nadwrażliwości (zaczerwienienie skóry, wysypka, rumień lub pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk głębokich warstw skóry i tkanki podskórnej), duszność, skurcz oskrzeli, nadmierne pocenie, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego (spowodowanego ciężką ogólnoustrojową reakcją alergiczną, jego objawy to: duszność, obrzęk krtani i gardła, świąd skóry i jej zaczerwienienie, ból głowy, uczucie „ucisku”, zawroty, głowy, znaczne osłabienie, aż do utraty przytomności włącznie; w ciężkich przypadkach może zagrażać życiu) oraz obrzęku Quinckego). Ponadto odnotowano bardzo rzadkie przypadki występowania ciężkich reakcji skórnych (ostra uogólniona osutka krostkowa, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona).